Skövde Kommun Kyrkparken, Skövde kommun

Kyrkparken, Skövde kommun

Skövde kommun, Skövde

Projektet avser ombyggnation av befintlig park i centrum, Skövde. Projektet innefattar bland annat upprustning av gångar, ny belysning, en lekplats, nya träd och planteringar och nya sittytor.

Markbyggnationsarbeten ca 8500 m2.

Arbetena i sin helhet framgår av förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/36