Skövde Kommun Konsultuppdrag Nolhagavägen kapacitetsökning

Konsultuppdrag Nolhagavägen kapacitetsökning

Skövde kommun, Skövde

Objektet avser nybyggnad av cirkulationsplatser och busshållplatser vid korsningarna Mariestadsvägen/Nolhagavägen, Södra Metallvägen/Nolhagavägen och Norra Metallvägen/Nolhagavägen i Skövde.

Uppdraget avser detaljprojektering och upprättande av förfrågningsunderlag för generalentreprenad mm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/141