Skövde Kommun Konsultstöd inom informationssäkerhet

Konsultstöd inom informationssäkerhet

Skövde kommun, Skövde

Skövde kommun inbjuder er att lämna offert på denna direktupphandling.

Bakgrund

Skövde kommun bedriver sedan flera år ett systematiskt informationssäkerhetsarbete vilket leds av vår informationssäkerhetssamordnare. Då informationssäkerhetssamordnaren nu lämnat organisationen för nya utmaningar behöver vi under en övergångsperiod avropa resurskonsultstöd inom området informationssäkerhet tills en ersättare är på plats. I den kvarvarande organisationen för informationssäkerhet finns en samordnare som bistår i frågor kring informationssäkerhet som GDPR. Därtill finns såväl dataskyddsombud DSO som IT-säkerhetsarkitekt att tillgå.

Syfte

Vårt primära behov för den här direktupphandlingen utgörs av att löpande bistå verksamheterna med klassningar, konsekvensbedömningar av informationsmängder samt rådgivning. Vidare blir relationen mellan Informationssäkerhet och GDPR allt starkare varför frågor om exempelvis tredjelandsöverföringar kommer behöva avgöras med hjälp från konsultstödet för den här direktupphandlingen. Uppdraget kommer också omfatta visst arbete med kommunens styrande och stödjande dokument, exempelvis den pågående uppdateringen av vår informationssäkerhetspolicy.

Kravspec/önskemål

Leverantören ska ha kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag och kunna lämna goda referenser som sträcker sig maximalt 3 år tillbaka i tiden. Till offertsvaret ska referenser bifogas.

Vi har ett omgående behov och önskar snarast efter att tilldelad leverantör är utsedd börja avropa stöd. Vi bedömer det fortlöpande behovet till i genomsnitt 10 - 15 timmar per vecka med en uppdragstid som sträcker sig fram till våren 2022. Vi prioriterar att komma igång snabbt varför en lägre omfattning kan accepteras inledningsvis. Ange i offertsvaret när uppdraget kan påbörjas och med vilken omfattning.

Utvärdering

Köparen kommer att anta den Leverantör som har lämnat den offert köparen anser uppfylla köparen önskemål på bästa sätt. 

Av offertsvaret ska fast pris per timme framgå. Timpriset ska inkludera eventuella kostnader för resor, logi och övriga utgifter förenade med uppdraget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-29)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-10-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021-10-18