Skövde Kommun Käpplunda paviljonger

Käpplunda paviljonger

Skövde kommun, Skövde

Skövde kommun ska hyra in tillfälliga lokaler för extern hyresgäst.

Projektet består av att anordna behandlings- och kontorsrum under hyresperioden 2020-09-15 – 2026-03-01 i anslutning till befintliga lokaler.

Paviljongerna/byggnaderna placeras enligt bifogad handling på två platser och ansluts till befintliga lokaler.

Objektet omfattar komplett arbete, inklusive grundläggning, inkoppling, avetablering och återställning.

Efter hyrestidens slut ska mark och installationer återställas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-04-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

350746