Skövde Kommun ITIL-utbildning

ITIL-utbildning

Skövde kommun, Skövde

Skövde kommun inbjuder er att lämna offert på denna direktupphandling.

Bakgrund

IT-avdelningen i Skövde har sedan flera år tillbaka arbetat enligt ITIL 3 och certifierat alla nya medarbetare inom ITIL foundation. Då det kommit en ny version av ITIL som skiljer sig avsevärt från det tidigare ramverket och det samtidigt finns behov av att utbilda nya medarbetare, behöver tidigare medarbetare gå en så kallad ITIL foundation bridge-kurs från ITIL 3 - ITIL 4 och nya medarbetare ITIL 4 foundation.

Syfte

Syftet med att gå kursen är att hela avdelningen ska få en gemensam grundkunskap kring ITIL 4 och gärna utifrån en något fördjupad kunskap kring de processer som används idag på Skövde kommuns IT-avdelning. 

Kravspec/önskemål

Det är cirka 15 nya medarbetare som ska gå hela ITIL foundation och ungefär 40 medarbetare som behöver gå ITIL foundation bridge. Om möjligt så går vi gärna på distans / digitalt och det behövs minst två tillfällen för varje kurs eftersom inte alla kan vara borta samtidigt. Vi önskar genomföra kursen under tidig vår 2022. De cirka 15 som går ITIL foundation ska också certifiera sig i anslutning till kursen, övriga behöver inte göra det. 

Utvärdering

Köparen kommer att anta den Leverantör som har lämnat den mest ekonomiskt fördelaktiga offerten, såsom kvalité, pris m m.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-07)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-11-30

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021-11-30