Skövde Kommun Gruppbostad LSS, Götene kommun

Gruppbostad LSS, Götene kommun

Götene kommun, GÖTENE

Götene kommun har fattat beslut att bygga gruppbostad (LSS) inklusive utemiljö för både

lägenheter och gemensamhetsytor för 6 boendelägenheter och personalutrymme för denna

verksamhet.

Upphandlingen kommer göras som totalentreprenad utifrån en programbeskrivning och utsedd

tomt finns på Götgatan i Götene kommun. (ny fastighet i Kv Domherren)

Förutsättning för projektet är att byggnaden ska anpassas till denna fastighet och ska vara

färdigställt för inflyttning i december 2025.

Anbudsunderlag kommer annonseras under augusti och anbud infordras i september.

(Meddelande om upphandling)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2024-06-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2024