Skövde Kommun Förläggning och svetsning av fjärrvärmeledningar, ramavtal

Förläggning och svetsning av fjärrvärmeledningar, ramavtal

Skövde Värmeverk AB, SKÖVDE

Ramavtal avseende förläggning och svetsning av fjärrvärmeledningar, såväl nyinstallationer som reparationer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/89