Skövde Kommun Förfrågan buskar Skövde kommun

Förfrågan buskar Skövde kommun

Skövde kommun, Skövde

Skövde kommun inbjuder er att lämna offert på denna direktupphandling.

Bakgrund

Skövde kommuns parker behöver kompletteras med växtmaterial för att behålla attraktiviteten i parkerna 

Kravspec/önskemål

Växterna ska säljas och levereras i enlighet med  Kvalitetsregler för plantskoleväxter utgiven av GRO:s (Gröna Näringens Riksorganisation) plantskolesektions senaste upplaga samt statens Jordbruksverks författningssamling SJVFS 2010:47 T42.

Alternativ till efterfrågade växter  ska vara likvärdiga i karaktär och storlek.

Vid leverans ska följa planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen. Vid leverans av E-planta ska erforderliga växtpass och e-certifikat följa.

Växterna ska vara uppmärkta med namnetikett vid leverans.

Växterna ska vara av väl härdig proveniens lämplig för förhållanden i Skövde.

Leverans 

Leverans ska ske till Skövde tätort.

Exakt leveransadress meddelas vid beställning.

Exakt tidpunkt och behov av lossning ska stämmas av med mottagare och kontaktperson några dagar innan avtalad  leverans.

Kontaktuppgifter se förfrågningsunderlaget.

Utvärdering

Köparen kommer att anta den Leverantör som har lämnat ekonomiskt fördelaktig offert som även uppfyller ställda krav avseende kvalitet och mängd. I de fall ingen anbudsgivare kan erbjuda samtliga ställda krav och mängder kan vi komma att plocka bitar ur presenterade offerter och därmed kan flera leverantörer bli aktuella.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-04)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-01-13

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-01-13