Skövde Kommun Fastighetsförvaltning Mark

Fastighetsförvaltning Mark

Törebodabostäder AB, TÖREBODA

Beställaren ämnar kontraktera entreprenör Mark/Fastighetsförvaltning för kontinuerligt underhåll av sina markområden.I entreprenaden ingår även jour och beredskapstjänst enligt denna tekniska beskrivning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

21/27