Skövde Kommun Fältskären 1

Fältskären 1

Aktiebolaget Skövdebostäder, SKÖVDE

AB Skövdebostäder inbjuder till anbudsgivning vid upphandling av partneringavtal för renovering av Fältskären 1 i enlighet med vad som framgår av denna förfrågan. Detta omfattar bla reinvesteringar i brandskydd, ventilation, elanläggning, avloppsstammar, låssystem, ytskikt, inredning mm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/11