Skövde Kommun Bussresor (ej skolskjuts) Skövde kommun

Bussresor (ej skolskjuts) Skövde kommun

Skövde kommun, Skövde

Upphandling gällande bussresor som inte omfattas av Skövde kommuns skolskjutsavtal

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2021.0121