Skövde Kommun Beläggning 2021 Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner

Beläggning 2021 Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner

Mariestads Kommun, MARIESTAD

Upphandling avser ramavtal för beläggningsarbeten som utförs i kommunal regi, till vilket även räknas vägföreningar inom byggnadsplanelagda områden. Såväl reparations- och underhålls- som nyanläggningsarbeten kan bli aktuella. Beläggningsarbeten som utgör en del av andra entreprenader omfattas dock inte.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-07-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-06-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/18