Skövde Kommun Avfallsnytt, produktion och distribution

Avfallsnytt, produktion och distribution

Avfallshantering Östra Skaraborg , Skövde

Produktion, tryckning och distribution av Avfallshantering Östra Skaraborgs informationsblad Avfallsnytt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

AÖS2019.0006