Ytbärgardräkter

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket inbjuder härmed att lämna anbud på upphandling av ytbärgardräkter.

Upphandlingsföremål

Sjöfartsverket inbjuder härmed att lämna anbud på upphandling av ytbärgardräkter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

21-01155