Sjöfartsverkets upphandlingar Vattenanalyser för färskvatten

Vattenanalyser för färskvatten

Sjöfartsverket, Norrköping

Upphandlingsföremål & uppskattad volym

Sjöfartsverket är i behov av vattenanalyser för färskvatten. Sjöfartsverket har ca 35 båtar med färskvattentankar för dricksvatten, testerna ska utföras vartannat år på varje båt. Totala antalet tester per år: 20 st

Sjöfartsverkets angivna volymer i prismatrisen är Sjöfartsverkets uppskattade volymer för hela avtalstiden.

Avtalet innehåller inte några garantier om att avropa en viss volym under avtalsperioden. Leverantören förbinder sig att leverera Köparens verkliga behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23-01104