Sjöfartsverkets upphandlingar Varvsunderhåll på arbetsfartyget Scandica

Varvsunderhåll på arbetsfartyget Scandica

Sjöfartsverket, Norrköping

Svenska Sjöfartsverket (SjöV) ger Er tillfälle att lämna anbud angående årlig varvsöversyn samt utförande av diverse övriga arbeten på arbetsfartyget Scandica.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

22--05688