Sjöfartsverkets upphandlingar Varvsöversyn Pilot 754 SE

Varvsöversyn Pilot 754 SE

Sjöfartsverket, Norrköping

Svenska Sjöfartsverket (SjöV) ger Er tillfälle att lämna anbud angående varvsöversyn på lotsbåt Pilot 754 SE

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län, Sverige

Diarie-/referensnummer

23-00534