Väderstationer

Sjöfartsverket, Norrköping

Upphandlingen omfattar upp till sex (6) helautomatiska väderstationer med mobil uppkoppling mot HemsWX-systemet. Varje väderstation ska kunna observera i tre (3) riktningar samt vara utrustad med en barometer och en temperaturgivare.

Väderstationen ska kunna utrustas med en celiometer. Upphandlingen omfattar installation, kalibrering, funktionskontroll och nödvändig utbildning samt regelbundet underhåll/driftövervakning som garanterar drift och korrekt funktion över tiden.

Upphandlingsföremål

Upphandlingen omfattar upp till sex (6) helautomatiska väderstationer med mobil uppkoppling mot HemsWX-systemet. Varje väderstation ska kunna observera i tre (3) riktningar samt vara utrustad med en barometer och en temperaturgivare.

Väderstationen ska kunna utrustas med en (1) celiometer. Upphandlingen omfattar installation, kalibrering, funktionskontroll och nödvändig utbildning samt regelbundet underhåll/driftövervakning som garanterar drift och korrekt funktion över tiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

22-04968