Sjöfartsverkets upphandlingar Travers till Säve helikopterhangar

Travers till Säve helikopterhangar

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket inbjuder Ert företag att lämna anbud i direktupphandling av en travers. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Förfrågan avser en (1) X,Y-travers till Sjöfartsverkets helikopterhangar i Säve. Traversen ska möjliggöra tunga lyft av komponenter i samband med underhåll och reparationer av helikopter inom ramen för den verksamhet som bedrivs.

Upphandlingsföremål

Sjöfartsverket inbjuder Ert företag att lämna anbud i direktupphandling av en travers. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Förfrågan avser en (1) X,Y-travers till Sjöfartsverkets helikopterhangar i Säve. Traversen ska möjliggöra tunga lyft av komponenter i samband med underhåll och reparationer av helikopter inom ramen för den verksamhet som bedrivs.

Sjöfartsverket avser att följa Arbetsmiljöverkets krav på fortlöpande tillsyn/besiktning samt montagebesiktning. (AFS 2003:6)

Vidare avser Sjöfartsverket att teckna avtal för årlig standardservice med leverantören av traversen. En tredje part kommer anlitas för fortlöpande besiktning och montagebesiktning.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-10-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-09-10

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Hallands län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20-03606