Sjöfartsverkets upphandlingar Tekniska konsulter inom miljö.

Tekniska konsulter inom miljö.

Sjöfartsverket, Norrköping

Denna upphandling avser tekniska konsulter inom miljöområdet. Konsulterna ska stödja beställarorganisationen i samtliga skeden inom infrastrukturprojekt och vid ny- och ombyggnation inom Sjöfartsverkets verksamhetsområde.

Upphandlingsföremål

Denna upphandling avser tekniska konsulter inom miljöområdet.

Konsulterna ska stödja beställarorganisationen i samtliga skeden inom infrastrukturprojekt och vid ny- och ombyggnation inom Sjöfartsverkets verksamhetsområde.

Sjöfartsverket har behov av både samordnare av miljökonsekvensbeskrivningar, MKB-samordnare, och sakkunskap inom miljöområdet.

För en detaljerad beskrivning av de resurser som beställaren har behov av under kontraktstiden samt krav på dessa resurser, se Administrativa föreskrifter kod, AUC.32 Konsultens uppdragsorganisation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

22-03104