Sjöfartsverkets upphandlingar Sjösäkerhet- och marint material inkl. service

Sjösäkerhet- och marint material inkl. service

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket har idag en mängd olika flottar och överlevnadsdräkter av varierade fabrikat som behöver servas lokalt beroende på geografisk placering. Driften har ett löpande behov av att införskaffa nya produkter inom sjösäkerhet och däcksutrustning. Sjöfartsverket inbjuder härmed att lämna anbud på sjösäkerhet- och marint material samt service.

Sjösäkerhetsmaterial

I Sjöfartsverkets sjögående verksamhet ställs det höga krav på säkerhet och produkterna kopplat till detta. Produkterna som upphandlas kommer antingen att vara monterade ombord på Sjöfartsverkets båtar och fartyg eller användas av olika yrkesgrupper inom verksamheten så som farledstekniker, båtmän, lotsar etc.   

Sjöfartsverkets fartygsflotta består av 5 st. isbrytare, 18 st. arbetsfartyg, 5 st. sjömätningsfartyg och ca 70 st. lotsbåtar.

Därmed finns ett stort behov av olika typer av sjösäkerhetsmaterial.

Marint material

I Sjöfartsverkets sjögående verksamhet ställs det höga krav på säkerhet och produkterna kopplat till detta. Produkterna som upphandlas kommer antingen att vara monterade ombord på Sjöfartsverkets båtar och fartyg eller användas av olika yrkesgrupper inom verksamheten så som farledstekniker, båtmän, lotsar etc.   

Sjöfartsverkets fartygsflotta består av 5 st. isbrytare, 18 st. arbetsfartyg, 5 st. sjömätningsfartyg och ca 70 st. lotsbåtar.

Därmed finns ett stort behov av olika typer av marint material.

Serviceområde Norr

Service av sjösäkerhetsmaterial.

I serviceområde Norr ingår följande orter: Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall. 

I området finns 11st lotsbåtar och 5st isbrytare.

Serviceområde Mitt/Ost

Service av sjösäkerhetsmaterial.

I serviceområde Öst ingår följande orter/platser: Söderhamn, Gävle, Norrtälje Kapellskär, Sandhamn, Landsort, Södertälje, Stockholm, Oxelösund, Norrköping, Arkö

I området finns 23st lotsbåtar och 4st arbetsfartyg, 5st Sjömätarfartyg samt 7st Sjöräddningsbåtar.

Serviceområde Väst

Service av sjösäkerhetsmaterial.

I serviceområde Väst ingår följande orter/platser: Trollhättan, Lilla Edet, Lysekil, Rönnäng, Marstrand, Göteborg samt Säve

I området finns 11st lotsbåtar och 10st arbetsfartyg samt 1st forskningsfartyg.

Serviceområde Syd

Service av sjösäkerhetsmaterial.

I serviceområde Syd ingår följande orter/platser: Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Malmö, Karlshamn, Oskarshamn, Västervik, Kristianstad samt Landskrona (Varv)

I området finns 21st Lotsbåtar samt 1 arbetsfartyg. (Ibland ligger isbrytarna på varv i Landskrona)

Serviceområde Gotland

Service av sjösäkerhetsmaterial.

I serviceområde Gotland ingår följande orter/platser: Visby

I området finns 4st lotsbåtar

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-11-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

20-03647