Sjöfartsverkets upphandlingar Renovering av fyren Gotska sandön

Renovering av fyren Gotska sandön

Sjöfartsverket, Norrköping

Upphandlingen avser entreprenad för renovering av fyren på Gotska Sandön.

Upphandlingsföremål

Följande moment ingår i uppdraget:

Sanering av befintligt ytskikt bestående av eternitplattor.Rivning av papp, besiktning av underliggande träkonstruktion tillsammans med Sjöfartsverket. Efter överenskommelse med Beställaren byts material som är i dåligt skick. Nytt tätskikt och nytt fasadmaterial ska monteras. Fönster och dörrar ska renoveras och återskapas till ursprungligt skick. Felaktigt använd färg på insidan av fyren ska skrapas och målas om. Fyren är förankrad med betongingjutna skruvpålar. Viss del av betongen runt pålarna ska tas bort och ersättas med ny betong. Befintliga plåtdetaljer som är i bra skick ska återanvändas, dåligt material ska ersättas. Utbyte av el ska också göras.

Fyren är ett statligt byggnadsminne vilket innebär att ett vårdprogram för fyrens underhåll tagits fram. De beskrivningar som anges i, handling 11.1 -11.4 beskriver vilka material och arbetssätt som får användas.

Gotska Sandön är ett naturreservat, därför gäller särskilda förhållningsregler med hänsyn till natur och djurliv. Se AFC.13 Förutsättningar för bestämmelser om logi för personal och transport av personal och material.

Sjöfartsverket förbehåller sig även rätten att avbryta upphandlingen om samtliga anbud överstiger budget.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-05-15)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Gotlands län

Diarie-/referensnummer

23-01600