Ramavtal Stålbojar

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket inbjuder er härmed att lämna anbud på upphandling avseende stålbojar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

18-01602