Sjöfartsverkets upphandlingar Ramavtal fartygsmäklare

Ramavtal fartygsmäklare

Sjöfartsverket, Norrköping

Svenska Sjöfartsverket (SjöV) ger Er tillfälle att lämna anbud avseende att mot provision ombesörja försäljning av SjöV:s fartyg. (Mäklartjänst).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

22-03685