Sjöfartsverkets upphandlingar Ramavtal elektricitet till Sjöfartsverket

Ramavtal elektricitet till Sjöfartsverket

Sjöfartsverket, Norrköping

Ramavtal elektricitet SjöV

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

22-03021