Sjöfartsverkets upphandlingar Ramavtal Betongreparationer 2022

Ramavtal Betongreparationer 2022

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket är i behov att årligen kunna utföra betongreparationer samt att kunna hantera akuta skador. Fokus ligger på åtgärder för att säkra driften till 2030 då nya slussar beräknas stå färdigt.

Dominerande arbeten kommer att vara injekterings- och sprutningsarbeten.

Upphandlingsföremål

Sjöfartsverket är i behov att årligen kunna utföra betongreparationer samt att kunna hantera akuta skador. Fokus ligger på åtgärder för att säkra driften till 2030 då nya slussar beräknas stå färdigt.

Dominerande arbeten kommer att vara injekterings- och sprutningsarbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22-02192