Sjöfartsverkets upphandlingar Projekt Malmporten, muddring av farled nr 701, nr 763, nr 764 samt muddring och utfyllnad av Skvampens djuphamn

Projekt Malmporten, muddring av farled nr 701, nr 763, nr 764 samt muddring och utfyllnad av Skvampens djuphamn

Sjöfartsverket, Norrköping

Muddringen inom Projekt Malmporten omfattar muddring av ca 21 miljoner tfm3 massor. Majoriteten av massorna kommer att dumpas men en viss del kommer att användas för utfyllnad till ny djuphamn.

Åtgärderna är synkroniserade med motsvarande kapacitetsökning som utförs av Luleå hamn AB, i form av Ny Djuphamn med kajlängd om ca 1068 m.

Sjöfartsverket ansvarar för åtgärder och kostnader utanför hamnområdesgräns. Luleå Hamn AB ansvarar för åtgärder och kostnader innanför hamnområdesgräns.

Muddringen inom Projekt Malmporten omfattar muddring av ca 21 miljoner tfm3 massor. Majoriteten av massorna kommer att dumpas men en viss del kommer att användas för utfyllnad till ny djuphamn.

Åtgärderna är synkroniserade med motsvarande kapacitetsökning som utförs av Luleå hamn AB, i form av Ny Djuphamn med kajlängd om ca 1068 m.

Sjöfartsverket ansvarar för åtgärder och kostnader utanför hamnområdesgräns. Luleå Hamn AB ansvarar för åtgärder och kostnader innanför hamnområdesgräns.

Upphandlingsföremål

Muddringen inom Projekt Malmporten omfattar muddring av ca 21 miljoner tfm3 massor. Majoriteten av massorna kommer att tippas men en viss del kommer att användas för utfyllnad av nytt hamnområde. Åtgärderna är synkroniserade med motsvarande kapacitetsökning som utförs av Luleå hamn, i form av Ny Djuphamn med kajlängd om ca 1068 m.

Sjöfartsverket ansvarar för åtgärder och kostnader utanför hamnområdesgräns. Luleå Hamn ansvarar för åtgärder och kostnader innanför hamnområdesgräns.

Sista anbudsdag
39 dagar kvar

(2023-10-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

22-05642