Sjöfartsverkets upphandlingar Projekt Malmporten i Luleå - konsulter för byggplatsuppföljning

Projekt Malmporten i Luleå - konsulter för byggplatsuppföljning

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket och Luleå hamn AB upphandlar ramavtal med leverantörer som ska tillhandahålla konsulter för byggplatsuppföljning för genomförandet av Projekt Malmporten. Konsultorganisationen för byggplatsuppföljning ska bestå av byggledare, projektingenjörer, sakkunnig sprängningsarbeten, KMA-samordnare samt besiktningsman, Sjöfartsverket och Luleå hamn AB genomför projekt Malmporten gemensamt.

Upphandlingsföremål

Sjöfartsverket och Luleå hamn AB gör en gemensam upphandling av ramavtal med rangordnade leverantörer som ska tillhandahålla konsulter för byggplatsuppföljning för genomförande av projekt Malmporten.

Konsultorganisationen för byggplatsuppföljning ska bestå av byggledare, projektingenjörer, sakkunnig sprängningsarbeten, KMA-samordnare och besiktningsman.

Sjöfartsverket ansvarar för arbeten och kostnader utanför hamnområdesgräns.

Luleå Hamn AB ansvarar för arbeten och kostnader innanför hamnområdesgräns inklusive ny djuphamn.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-11-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23-03564