Sjöfartsverkets upphandlingar Produktion av webbutbildningar

Produktion av webbutbildningar

Sjöfartsverket, Norrköping

Upphandlingen omfattar lösning för löpande produktion av webbutbildningar inom yrkesspecifika områden likväl som generella utbildningar samt underhåll av befintliga webbutbildningar.

Uppskattad volym

Sjöfartsverket uppskattar att antalet webbutbildningar som kommer att avropas under avtalstiden är sex (6) till 10 stycken per år. Angiven volym är endast en uppskattning av beställarens behov och baseras på förväntade kvantiteter.

Avtalet innehåller inte några garantier om att avropa en viss volym under avtalsperioden. Leverantören förbinder sig att leverera Köparens verkliga behov, vilket kan bli såväl högre som lägre.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-08-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23-02991