Sjöfartsverkets upphandlingar Primärbatterier till sjösäkerhetsanordningar

Primärbatterier till sjösäkerhetsanordningar

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket ger Er tillfälle att lämna anbud avseende tecknande av ramavtal, för att mot avrop utföra leverans av primärbatterier att användas i Sjöfartsverkets sjösäkerhetsanstalter i form av fast förankrade flytbojar och fyrar.

Denna förfrågan avser primärbatterier i varierande storlekar mellan ca, 1800 Wh upp till drygt 17 000 Wh per batteri.

Upphandlingsföremål

Sjöfartsverket ger Er tillfälle att lämna anbud avseende tecknande av ramavtal, för att mot avrop utföra leverans av primärbatterier att användas i Sjöfartsverkets sjösäkerhetsanstalter i form av fast förankrade flytbojar och fyrar. Denna förfrågan avser primärbatterier i varierande storlekar mellan ca, 1800 Wh upp till drygt 17 000 Wh per batteri.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

19-04298