Prick schackel

Sjöfartsverket, Norrköping

Upphandlingen avser att skapa ett ramavtal för Sjöfartsverkets behov av prick schackel.

Upphandlingsföremål

Upphandlingen avser att skapa ett ramavtal för Sjöfartsverkets behov av prick schackel.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23-03334