Presentartiklar

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket är i behov av presentartiklar.

Syftet med presentartiklarna kan exempelvis vara att stärka myndighetens varumärke och/eller värdegrund, förstärka relationer och utgöra en symbol för myndighetens verksamhet.

Upphandlingsföremål

Sjöfartsverket är i behov av presentartiklar. Syftet med presentartiklarna kan exempelvis vara att stärka myndighetens varumärke och/eller värdegrund, förstärka relationer och utgöra en symbol för myndighetens verksamhet.

Avtalet innehåller inte några garantier om att avropa en viss volym under avtalsperioden. Leverantören förbinder sig att leverera Köparens verkliga behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-22)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-09-06

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

22-05167