Sjöfartsverkets upphandlingar Oljor och övriga underhållsprodukter mark och marin

Oljor och övriga underhållsprodukter mark och marin

FÖRSVARSMAKTEN, Stockholm

Försvarsmakten har ett befintligt ramavtal för försörjning av oljor och övriga underhållsprodukter för mark och marin som upphör att gälla 2023-09-30. Försvarsmakten avser att med denna upphandling ersätta gällande ramavtal. Upphandlingen omfattar behov hos Försvarsmakten och Sjöfartsverket.

Denna upphandling omfattar leverans av oljor och underhållsprodukter för mark- och marina system och då framförallt motoroljor, transmissionsoljor, tryckoljor, glykoler och bromsvätskor. Leverans av produkter i förpackning sker för Försvarsmaktens räkning till centrallagret i Arboga, därifrån distribueras produkterna ut till brukarna. Upphandlingen omfattar både produkt i förpackning och bulk.

I Bilaga 2 ”Varukorg Oljor och övriga underhållsprodukter” finns de produkter som inkluderas i upphandlingen tillsammans med prognos över uppskattade framtida årliga volymer. Förbrukningen är preliminär, variationer i volym förekommer från år till år beroende på berörda myndigheters verksamhet och inriktningsbeslut som påverkar myndigheterna.

Utöver försörjning av utpekade produkter ska leverantör(er) kunna erbjuda nedanstående tjänster:

-        Teknisk support om avvikelser eller problem uppstår i verksamheten.                 

-        Tillhandhålla av produktexpert(er) om Försvarsmakten får problem/avvikelser som kan relateras till de produkter leverantören levererar.

-        Kundanpassade utbildningar om oljor och underhållsprodukter.

-        Delta i förbättringsprojekt rörande exempelvis produktsortiment/emballage eller optimering av lagernivåer.

2023-05-12 01:12
Takvolym i avtalet uppgår totalt till 90 Msek. Försvarsmakten garanterar inga volymer.
->
Försvarsmakten har ett befintligt ramavtal för försörjning av oljor och övriga underhållsprodukter för mark och marin som upphör att gälla 2023-09-30. Försvarsmakten avser att med denna upphandling ersätta gällande ramavtal. Upphandlingen omfattar behov hos Försvarsmakten och Sjöfartsverket.   Denna upphandling omfattar leverans av oljor och underhållsprodukter för mark- och marina system och då framförallt motoroljor, transmissionsoljor, tryckoljor, glykoler och bromsvätskor. Leverans av produkter i förpackning sker för Försvarsmaktens räkning till centrallagret i Arboga, därifrån distribueras produkterna ut till brukarna. Upphandlingen omfattar både produkt i förpackning och bulk.   I Bilaga 2 ”Varukorg Oljor och övriga underhållsprodukter” finns de produkter som inkluderas i upphandlingen tillsammans med prognos över uppskattade framtida årliga volymer. Förbrukningen är preliminär, variationer i volym förekommer från år till år beroende på berörda myndigheters verksamhet och inriktningsbeslut som påverkar myndigheterna.   Utöver försörjning av utpekade produkter ska leverantör(er) kunna erbjuda nedanstående tjänster:   -        Teknisk support om avvikelser eller problem uppstår i verksamheten.                  -        Tillhandhålla av produktexpert(er) om Försvarsmakten får problem/avvikelser som kan relateras till de produkter leverantören levererar. -        Kundanpassade utbildningar om oljor och underhållsprodukter.   -        Delta i förbättringsprojekt rörande exempelvis produktsortiment/emballage eller optimering av lagernivåer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

UH-2023-79