Sjöfartsverkets upphandlingar Nytt PMS till fartyget Baltica

Nytt PMS till fartyget Baltica

Sjöfartsverket, Norrköping

Svenska Sjöfartsverket (SjöV) ger Er tillfälle att lämna anbud angående leverans och installation av nytt Power Management System (PMS) till fartyget Baltica.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

22-05684