Sjöfartsverkets upphandlingar NiCd-batterier till Fyrar

NiCd-batterier till Fyrar

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket använder sedan lång tid tillbaka nästan genomgående Nickel-kadmiumbatterier i fyrar. Batterierna används för primärdrift av fyrlampor men även som buffert vid bortfall från ordinarie spänningskälla och utgör en vital del i nautiska säkerhetsanstalter.

Upphandlingsföremål

Sjöfartsverket använder sedan lång tid tillbaka nästan genomgående Nickel-kadmiumbatterier i fyrar. Batterierna används för primärdrift av fyrlampor men även som buffert vid bortfall från ordinarie spänningskälla och utgör en vital del i nautiska säkerhetsanstalter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23-02918