Sjöfartsverkets upphandlingar Muddring av farled 237 till Ystad

Muddring av farled 237 till Ystad

Sjöfartsverket, Norrköping

Muddring av farled 237 är en samordnad upphandling mellan Sjöfartsverket och Ystad hamn. Muddring ska genomföras dels av allmän farled 237 fram till hamnområdesgräns, dels av ett område innanför gränsen för den allmänna hamnen mellan de nya pirarna och gränsen för den allmänna farleden.

Upphandlingsföremål

Muddring av farled 237 är en samordnad upphandling mellan Sjöfartsverket och Ystad hamn. Muddring ska genomföras dels av allmän farled 237 fram till hamnområdesgräns, dels av ett område innanför gränsen för den allmänna hamnen mellan de nya pirarna och gränsen för den allmänna farleden

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23-01731