Sjöfartsverkets upphandlingar Miljökonsulter till Umeå

Miljökonsulter till Umeå

Sjöfartsverket, Norrköping

Upphandlingen avser provtagning samt analyser för Umeå hamn samt farled.

Upphandlingsföremål

Sjöfartsverket tillsammans med Umeå hamn upphandlar avtal för översyn av provtagningsplan och ev. komplettering, provtagning och analys av sediment farled som leder in till Umeå hamn.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-11-24)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län, Sverige

Diarie-/referensnummer

22-05066