Sjöfartsverkets upphandlingar Miljökonsulter till Umeå hamn och farled

Miljökonsulter till Umeå hamn och farled

Sjöfartsverket, Norrköping

Denna upphandling avser tekniska konsulter inom miljöområdet. Konsulterna ska stödja beställarorganisationen samt Umeå hamn.

Upphandlingsföremål

Sjöfartsverket tillsammans med Umeå Hamn AB avser upphandla miljökonsultstöd som får i uppdrag att samordna och tidsstyra egna konsulter och underkonsulter i nedanstående uppdrag. Miljökonsultstödet (nedan kallad Konsulten) får även i uppdrag att ansvara för en löpande dialog och kommunikation samt kostnads-kontroll och kvalitetsstyrning med Sjöfartsverkets och hamnens projekt-organisationer, nedan kallade Beställare. Uppdraget omfattar tio utredningsområden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23-01127