Sjöfartsverkets upphandlingar Lyftanordning till lysprick 400/7

Lyftanordning till lysprick 400/7

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket inbjuder ert företag att lämna anbud i upphandlingen av lyftanordning till lysprick 400/7.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Upphandlingsföremål

Sjöfartsverket inbjuder ert företag att lämna anbud i upphandlingen av lyftanordning till lysprick 400/7. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-10-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-09-15

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

20-03733