Lanternindelar

Sjöfartsverket, Norrköping

Upphandlingen avser lanternindelar

Upphandlingsföremål

Upphandlingen avser lanternindelar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-28)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23-00637