Sjöfartsverkets upphandlingar Kylar och frysar till köket på Arkö

Kylar och frysar till köket på Arkö

Sjöfartsverket, Norrköping

Avser köp av fristående kylar- och frysar till Sjöfartsverkets kursgård på Arkö.

Upphandlingsföremål & uppskattad volym

Avser köp av fristående kylar- och frysar till Sjöfartsverkets kursgård på Arkö.

Sjöfartsverkets angivna volymer i prismatrisen är Sjöfartsverkets uppskattade volymer för hela avtalstiden.

Avtalet innehåller inte några garantier om att avropa en viss volym under avtalsperioden. Leverantören förbinder sig att leverera Köparens verkliga behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-01-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

22-05296