Sjöfartsverkets upphandlingar Konsulttjänster slussar och kanaler

Konsulttjänster slussar och kanaler

Sjöfartsverket, Norrköping

Upphandlingen avser konsulttjänster för slussar och kanaler.

Upphandlingsföremål

Sjöfartsverket upphandlar ramavtal för konsulttjänster för broar och sluss- och dammanläggningar i Södertälje kanal, Trollhätte kanal, Säffle kanal och Falsterbo kanal.

Södertälje kanal och sluss är en förutsättning för sjöfart och godstransporter till och från hamnarna i Mälaren.

Upphandlingen avser konsulttjänster för slussar och kanaler.

Upphandlingsföremål

Sjöfartsverket upphandlar ramavtal för konsulttjänster för broar och sluss- och dammanläggningar i Södertälje kanal, Trollhätte kanal, Säffle kanal och Falsterbo kanal.

Södertälje kanal och sluss är en förutsättning för sjöfart och godstransporter till och från hamnarna i Mälaren.

Trollhätte kanal med Göta älv är en farled klassad som riksintresse och en förutsättning för sjöfart till och från Vänern till Västerhavet genom Göteborg.

Falsterbo kanal leder sjöfarten innanför Falsterbonäset mellan Östersjön och Öresund.

Behovet av konsulttjänster för dessa anläggningar omfattar arbete med system och utrustningar för rörliga stålkonstruktioner som slussar, öppningsbara broar, el- och maskinutrustning för drivning samt system för när- och fjärrmanöver inklusive övervakning. Även teknisk utrustning och system för kommunikation och farledsutmärkning inom Sjöfartsverkets verksamhetsområde omfattas av ramavtalet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

22-04675