Sjöfartsverkets upphandlingar Konsulttjänster för projektering, byggarbetsmiljösamordning och byggplatsuppföljning inom muddringsprojekt

Konsulttjänster för projektering, byggarbetsmiljösamordning och byggplatsuppföljning inom muddringsprojekt

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket upphandlar ramavtal för projektering, byggarbetsmiljösamordning och byggplatsuppföljning inom muddringsprojekt. Behovet av konsultstöd i dessa projekt är främst i projekterings- och utredningsfasen, men Sjöfartsverket har även behov av stöd under upphandling och genomförandefasen.

Sjöfartsverket upphandlar konsultstöd i dessa projekt med fokus på projekterings- och utredningsfasen, men har även behov av stöd under upphandling och genomförandefasen.

Sjöfartsverket upphandlar ramavtal för projektering, byggarbetsmiljösamordning och byggplatsuppföljning inom muddringsprojekt. Behovet av konsultstöd i dessa projekt är främst i projekterings- och utredningsfasen, men Sjöfartsverket har även behov av stöd under upphandling och genomförandefasen.

Upphandlingsföremål

Sjöfartsverket upphandlar ramavtal för projektering, byggarbetsmiljösamordning och byggplatsuppföljning inom muddringsprojekt. Sjöfartsverket ansvarar för att genomföra farledsprojekt i allmänna farleder. Sjöfartsverket driver därför projekt i samarbete med hamnar, kommuner och andra myndigheter för att öka säkerheten och kapaciteten i farlederna och anpassa farlederna för att möta sjöfartens behov. Detta innebär oftast att bredda och fördjupa farlederna genom muddring och sprängning samt följande dumpning alternativt borttransport av massor.

Sjöfartsverket upphandlar konsultstöd i dessa projekt med fokus på projekterings- och utredningsfasen, men har även behov av stöd under upphandling och genomförandefasen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23-01733