Sjöfartsverkets upphandlingar Konsultstöd till införandet av affärssystem

Konsultstöd till införandet av affärssystem

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket håller på att införa affärssystemet IFS Cloud som omfattar funktionalitet i modulerna Ekonomi, HRM, Project, Supply Chain, Försäljning & Service, Service och Underhåll och Business Enablers.

I samband med införandet av IFS byter sjöfartsverket ekonomimodell och förändrar kodsträngen. Systemet implementeras av Tieto Evry.

Upphandlingen avser konsultstöd med expertkompetens av IFS i samband med införandet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23-00415