Sjöfartsverkets upphandlingar Konsult inom marinbiologi till projekt Skandiaporten

Konsult inom marinbiologi till projekt Skandiaporten

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket och Göteborgs hamn upphandlar miljökonsult för marinbiologiska undersökningar och utredningar inom ramen för projekt Skandiaporten.

Upphandlingsföremål

Sjöfartsverket och Göteborgs hamn avser att upphandla miljökonsult för marinbiologiska undersökningar och utredningar i nedanstående uppdrag. Uppdraget omfattar sju olika deluppdrag enligt nedan

Deluppdrag 1 - Undersökning av påverkan på ålgräsängarDeluppdrag 2 - Undersökning av påverkan på blåmusselbankarDeluppdrag 3 – Flytt av blåmusslorDeluppdrag 4 - Undersökning av bottenfauna vid dumpningsplatsenDeluppdrag 5 - Undersökning av OSPAR Habitat Deluppdrag 6 - Undersökning av hårdbottenmiljö MåvholmskrökenDeluppdrag 7 - Övrigt marinbiologiskt expertstöd

För närmare beskrivning av de olika deluppdragen, se bilaga 6.2 Beskrivning deluppdrag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23-01732