Inrikessjöfart

FÖRSVARSMAKTEN, Stockholm

Försvarsmakten är en del av totalförsvaret vilket innefattar det militära och civila försvaret. Totalförsvaret är utformat för att hantera olika typer av hot och risker, såväl i fred som i krig. Försvarsmakten och totalförsvaret har behov av bland annat passagerar- och godstransportfartyg samt olika typer av arbetsfartyg längs Sveriges kust samt i sjöar och kanaler.

Genom denna upphandling avser Försvarsmakten, och andra deltagande myndigheter inom totalförsvaret, säkerställa tillgången till sådana fartyg för att exempelvis transportera personal och materiel i samband med vardaglig verksamhet och militär övning eller insats.

Med ”inrikessjöfart” avses i denna upphandling både sjöfart i och i närheten av skärgårdar, sjöfart med IVV-certifierade fartyg inom inrikes IVV-områden och sjöfart på andra inrikes vattenområden. IVV är en förkortning för inre vatten vägar, som i Sverige omfattar de geografiska områdena Vänern, Göta älv och Mälaren (inkluderat Södertälje kanal och Stockholms hamn).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

FM2022-6902