Sjöfartsverkets upphandlingar Gogglar för mörkerseende

Gogglar för mörkerseende

Sjöfartsverket, Norrköping

Ramavtal för inköp av gogglar för mörkerseende. Gogglarna ska minst uppfylla FOM 1800 eller motsvarande. Sjöfartsverket kommer även att ingå serviceavtal för gogglarna.

Upphandlingsföremål

Upphandlingen avser upphandling av ramavtal för avrop av gogglar för mörkerseende (vit fosfor) samt avtal för service av inköpta googlar.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2020-10-14)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2020-09-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

19-03506