Förankringskätting

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket inbjuder er att lämna anbud avseende deltagande i ramavtal för att erhålla möjlighet att leverera Sjöfartsverkets behov av förankringskätting för sjösäkerhetsanordningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

22-04211