Sjöfartsverkets upphandlingar Fallarm/Trygghetslarm

Fallarm/Trygghetslarm

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket inbjuder ert företag att lämna anbud i upphandling av Fallarm/Trygghetslarm.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Upphandlingsföremål & uppskattad volym

Sjöfartsverket inbjuder ert företag att lämna anbud i upphandling av Fallarm/Trygghetslarm.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

För att höja säkerheten för medarbetare vid SMA Maintenance har det beslutats att fallarm/trygghetslarm ska användas vid ensamarbete. Arbete förekommer på högre höjd och vid eventuellt fall ska larmet reagera och ringa en förutbestämd larmslinga.

Sjöfartsverkets angivna volymer i prismatrisen är Sjöfartsverkets uppskattade volymer för hela avtalstiden.

Avtalet innehåller inte några garantier om att avropa en viss volym under avtalsperioden. Leverantören förbinder sig att leverera Köparens verkliga behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-10)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23/10