Sjöfartsverkets upphandlingar Drift och underhåll av Sjöfartsverkets byggnader inom förvaltningsområde Syd

Drift och underhåll av Sjöfartsverkets byggnader inom förvaltningsområde Syd

Sjöfartsverket, Norrköping

Sjöfartsverket upphandlar fastighetsteknisk drift och underhåll av byggnader i södra Sverige. Byggnaderna inom område Syd har en geografisk spridning från Oxelösund på östkusten till Varberg på västkusten inkluderat Gotland.

Upphandlingsföremål

Upphandlingen avser teknisk fastighetsdrift av Sjöfartsverkets byggnader i i område Syd.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

22-01519